Jakten

PAMELA LINDGREN DESIGN STUDIO

"Jakten" / "The Hunt" by Pamela Lindgren. Art Exhibition April-May 2018 at 3e våningen.


”Kroppens rörelser transformeras till ekon och sidoeffekter av minnesfragment.”


I mitt konstnärliga skapande utgår jag både från ett utforskande av mänskans fysiska kropp, dess olika beståndsdelar och de rörelser kroppen möjliggör. Därtill sinnesupplevelser och minnen eller upplevelsen av minnen. Mitt abstrakta måleri är minnesfrekvenser eller snarare jakten efter fragmentariska minnen gestaltade på duk genom rörelser. Målningarna är utförda i 3:e Våningens konsthall, lokalens arkitektoniska miljö har påverkat format och form. - Pamela Lindgren 2018

"Pamela Lindgrens abstrakta måleri är minnesfrekvenser eller snarare jakten efter fragmentariska minnen gestaltade på duk genom rörelser vilka kan beskrivas som dansperformance. Delar av arbetsprocessen är dokumenterade och visades på utställningen. Målningarna är gjorda på plats på 3:e Våningen, deras stora format och form är utformade för lokalens arkitektoniska miljö." from:

Interview, article http://djungeltrumman.se/intervju-pamela/

Pamela_Lindgren_Untitled_4  v
Pamela_Lindgrn_Untitled_3 a
Pamela_Lindgren_Untitled_3
PamelaLindgren_Untitled_2_yy
Untitled 2 x
Pamela_LIndgren_Untitled_2